на мама.

в моите очи ти винаги ще бъдеш на четиридесет – четиридесет и две. точно както аз в твоите ще остана цял живот дете.…

Read more